ile wynosi becikowe

Becikowe to powszechna nazwa dla jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zapomoga ta jest nieprzerwanie wypłacana od 9 lutego 2006 roku. Jest to jak sama nazwa wskazuje zapomoga, która jest wypłacona tylko jeden raz, każdorazowo przy urodzeniu się każdego dziecka.

Początkowo becikowe przysługiwały na każdego dziecko i dla każdej rodziny, jednak od początku 2014 roku prawo do tej jednorazowej zapomogi jest uzależnione od kryteriów dochodowych. Oznacza to ni mniej ni więcej, że zapomoga ta przysługuje tylko tym rodzinom u których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1922 złotych miesięcznie w przeliczeniu na każdego członka rodziny.

Ustawę, która wprowadziła powszechnie i na terenie całego kraju jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zaproponowała w 2005 roku Liga Polskich Rodzin, której prezesem i zarazem ówczesnym Ministrem Edukacji i wicepremierem był Roman Giertych, a wprowadził rząd Kazimierza Marcinkiewicza. W zamian za poparcie tego projektu przez Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin zagłosowała za wotum zaufania dla rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Przed wprowadzeniem tej ustawy w życie było co najmniej kilka prób wprowadzenia takiej jednorazowej zapomogi dla rodzin, którym urodziło się dziecko. Były to jednak projekty realizowane lokalnie przez rady miast takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Uchwały obowiązywały w owych miastach jedynie bardzo krótko i w większości przypadków nie weszły nawet na jeden miesiąc w życie, głównie z powodu dużych oporów ze strony regionalnych izb obrachunkowych, które doszukiwały się w projektach miejskich ustaw wad prawnych. Były to również projekty drogie z punktu widzenia budżetu takich miast.

Becikowe były jednym z głównych punktów programu wyborczego Ligi Polskich Rodzin w trakcie wyborów do sejmu i senatu w 2005 roku. Ustawa zaproponowana przez LPR została przegłosowana przez 403 posłów z Ligi Polskich Rodzin, Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony, Polskiego Stronnictwa Rodzinnego i części posłów z Platformy Obywatelskiej. Sojusz Lewicy Demokratycznej był w większości przeciwko tej ustawie, zagłosowało za nią wówczas jedynie kilku posłów tej partii. Łącznie przeciwko ustawie o becikowych było 63 posłów, wstrzymało się 16 posłów, a aż 57 nie głosowało.

Ile wynosi becikowe? Od samego początku istnienia tej zapomogi, jej kwota wynosi nieprzerwanie równe 1000 złotych. Dodatkowo rodziny o bardzo niskich dochodach, czyli takie w których dochód ten nie przekracza kwoty 674 złotych netto na osobę lub 764 złotych netto jeżeli w rodzinie jest dziecko z jakąś formą niepełnosprawności, to rodzina taka może ubiegać się jeszcze o specjalny zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia się dziecka. Oprócz tego niektóre urzędy miast i gmin przyznają dodatkową, również jednorazową pomoc finansową, która jest wypłacana niezależnie od państwowej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Warto o możliwość takiej gminnej lub miastowej zapomogi zapytać się w swoim urzędzie gminy lub miasta.

Kto może otrzymać becikowe? Aby otrzymać ten typ zapomogi, trzeba należeć do jednej z trzech grup, czyli być rodzicem nowo narodzonego dziecka, być opiekunem prawnym nowo narodzonego dziecka lub być opiekunem faktycznym takiego dziecka.

Wiadomo jakie kryteria należy spełniać, aby być rodzicem nowo narodzonego dziecka, jednak czym różni się opiekun faktyczny od opiekuna prawnego? Opiekun faktyczny to osoba, która opiekę nad dzieckiem otrzymała już po urodzeniu się dziecka (inaczej przejęła opiekę po kim innym) oraz złożyła wniosek sądowy o adopcję owego dziecka. Opiekun prawny dziecka to natomiast ktoś komu sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, czyli nie jest to osoba, która sama się o to ubiegała, na przykład poprzez adopcję dziecka.

Aby otrzymać becikowe należy oczywiście złożyć odpowiedni wniosek, który można otrzymać w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub miasta oraz w Internecie. Oprócz tego potrzebne jest również odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenia o dochodach wszystkich osób z rodziny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here