doktor na uczelni

Ile zarabia doktor na uczelni? Odpowiedź na pytanie jest trudna i złożona, gdyż zależna od tego na jakim stanowisku pracuje taka osoba. Najczęściej mając na myśli doktora pracującego na uczelni zajmuje on stanowisko adiunkta, ale może też być kierownikiem, referentem, specjalistą (czyli pracownikiem administracji), bibliotekarzem czy po prostu wykładowcą, np. lektorem.

Zarobki na uczelni są uzależnione od stanowiska pracy, a nie stopnia czy tytułu naukowego. Owszem, stawka godzinowa dla pracownika, który przeprowadzi dodatkowo jakieś szkolenie dla pracowników, a np. jest pracownikiem administracji, a posiada stopień naukowy doktora, będzie wtedy równa stawce dla doktora, który pracuje na stanowisku adiunkta.

Problem kwoty takich zarobków pozostaje jednak nadal otwarty i trudny do ustalenia, gdyż zależy od regulaminu zarobków obowiązujących w danej instytucji. Należy także zwrócić uwagę na różnego rodzaju dodatki, które są obowiązujące w każdej firmie państwowej (a taką jest uczelnia przynajmniej państwowa): dodatek stażowy, dodatek do wypoczynku letniego czy dodatek świąteczny.

Ile zarabia doktor na uczelni? To pytanie jest zasadne ze względu na ciągle ewoluujące w Polsce zarobki. Niestety można rzec śmiało, że zarobki pracowników uczelni nie zmieniają się tak szybko jak w firmach prywatnych, choć w ostatnim czasie wymogi nałożone na uczelnie Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spowodowały nieznaczny wzrost poboru adiunktów i dość znaczny wzrost płacy pozostałych pracowników uczelni (administracji czy wykładowców, czyli osób, które prowadza w uczelni tylko zajęcia dydaktyczne i nie są zobowiązane do prowadzenia badań naukowych).

ile zarabia doktor na uczelni

Jeśli chcemy poznać uśrednioną kwotę zarobków doktora pracującego na uczelni na stanowisku adiunkta możemy powiedzieć, że jest to kwota brutto około 4,5 tys. PLN nie wliczając do tej kwoty wspomnianych dodatków.
Zarobki osób, które posiadają stopień naukowy doktora, ale nie pracują na wskazanym stanowisku są znacznie niższe i w zależności od tego, czy jest to pracownik dydaktyczny – oscylują wokół 3,5 tys. PLN brutto, czy pracownicy administracji 2,5 tys. PLN brutto. Nie zapominajmy, że w tych przypadkach na uczelniach funkcjonuje system premii i nagród wypłacanych w trybie rocznym lub miesięcznym.

Dla wszystkich pracowników uczelni państwowych wypłacana jest jeszcze trzynasta pensja, która również wspomaga roczny budżet pracowników administracyjnych, technicznych, dydaktycznych i naukowo-badawczych, czyli wszystkich pracowników uczelni.
Jak widać odpowiedź na pytanie: ile zarabia doktor na uczelni nie jest jednoznaczna i zawiera wiele niewiadomych i czynników zależnych od rożnych sytuacji, które generuje system zatrudnienia w jednostkach naukowych. Podana powyżej odpowiedź kwotowa jest tylko przybliżona i nie oddaje w pełni realiów obowiązujących nie tylko na uczelniach państwowych, ale też wielu prywatnych, gdzie stawki wynagrodzenia dla doktorów mogą być zupełnie inne.

uczelnia

Pamiętajmy też, że pracownicy uczelni nie zawsze pracują tylko w jednym miejscu pracy, choć na takie działania jest wymagana zgoda rektora, na prowadzenie zajęć na rzecz innej jednostki, która jednak jest często udzielana i wielokrotnie pracownik może podwoić swoje miesięczne pobory lub znacznie jest podwyższyć prowadząc zajęcia na umowę zlecenie dla innej instytucji dydaktycznej, np szkoły czy uczelni.
Wspomniany też system nagród (premie dla pracowników dydaktycznych i naukowo-badawczych raczej nie są stosowane) dla osób, które wyróżniają się w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktyczne jest dla wielu również formą podreperowania budżetu rocznego.

Ważne też jest, że pracownicy naukowo-badawczy i dydaktyczni często mają nienormowany czas pracy (zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych), wiec wielokrotnie pracownik może podjąć się prac dodatkowych – wykładów, ekspertyz, tłumaczeń itp., które również mogą zapewnić dodatkowy zarobek niekoniecznie generowany w ramach etatu wykonywanego na uczelni, pod warunkiem, że sam pozyska takie zlecenie, a nie jest ono nałożone przez pracodawcę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here