ile wynosi dodatek pielęgnacyjny

Świadczenia pieniężne uzyskiwane przez polskich emerytów nie są zbyt pokaźne. Należy podkreślić, iż minimalna emerytura na ogół nie wystarcza nawet do zapewnienia sobie minimum egzystencji. Dotyczy to w szczególności osób, które nie dysponują własnym lokalem mieszkalnym. Dlatego państwo wypłaca liczne dodatki, dzięki którym emeryci mogą wieść spokojne życie. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on każdej osobie pobierającej emeryturę, która ukończyła 75 rok życia.

Ponadto ludzie, którzy stale się leczą, mogą z powodzeniem ubiegać się o ten dodatek jeszcze przed osiągnięciem ustawowego wieku. Wskazuje się, że omawiane świadczenie pełni bardzo doniosłą rolę. Dzięki niemu emeryci mogą opłacić swoje leki, jak również zapłacić za zużycie bieżące mediów, takich jak prąd czy gaz. Jednocześnie osoby pobierające świadczenie emerytalne korzystają ze zwolnienia z opłacania abonamentu RTV. Sprawia to, że sytuacja majątkowa osób starszych z roku na rok ulega poprawie.

seniorzy

Wielu emerytów jeszcze przed przekroczeniem ustawowego wieku poszukuje informacji o tym, ile wynosi dodatek pielęgnacyjny. Na chwilę obecną jego wysokość to około 200 złotych netto. Wraz z minimalną emeryturą osoby starsze mogą liczyć na około 1200 złotych comiesięcznego przysporzenia. Taka kwota z reguły jest wystarczająca na pokrycie podstawowych wydatków życiowych. Niestety, sytuacja ekonomiczna emerytów w państwach ościennych jest zdecydowanie bardziej korzystna. Istnieją spore dysproporcje w tym zakresie.

Wynikają one z kilku czynników. Przede wszystkim w wielu sąsiednich państwach wiek emerytalny jest relatywnie wyższy. Ze względu na fakt, iż w Polsce kobiety pracują do 60 roku życia, natomiast mężczyźni do 65, wysokość świadczeń pozostawia wiele do życzenia. Wiele osób decyduje się na kontynuację działalności zarobkowej po ukończeniu wymaganego przez ustawę wieku. Takie działania należy w pełni zaaprobować, bowiem osoby aktywne zawodowo mogą w ten sposób uzyskać dodatkowe środki na pokrycie swoich własnych potrzeb.

Ludzie pracujący na emeryturze korzystają z licznych profitów i udogodnień. Przede wszystkim otrzymują one znaczny dodatek stażowy. Jak powszechnie wiadomo, wynagrodzenia zasadnicze w sektorze prywatnym są relatywnie niskie. Jednak wraz z upływem czasu sytuacja majątkowa pracowników ulega poprawie właśnie dzięki dodatkowi stażowemu. Warto nadmienić, że wykonując pracę po przekroczeniu wieku emerytalnego od wynagrodzenia nie są potrącane jakiekolwiek składki na ubezpieczenia społeczne.

W zupełności wystarczające jest pokrycie składki zdrowotnej, jak również należności na rzecz budżetu w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym zatrudnienie pracownika będącego emerytem jest również korzystne dla samego pracodawcy. Niestety, nie w każdej branży jest to możliwe. Pracownicy fizyczni na ogół mają na starość problemy z kręgosłupem, a ich kończyny nie są już w pełni sprawne. Sprawia to, że emerytura staje się ich podstawowym źródłem utrzymania.

dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest emerytom po ukończeniu 75 roku życia w sposób automatyczny. Kolejne świadczenie, które wpłynie na wskazany numer rachunku bankowego, jest powiększone o ten zasiłek. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób schorowanych, które nie ukończyły jeszcze ustawowego wieku. Wówczas niezbędne jest złożenie w właściwej placówce ZUS wniosku o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego.

Powinien on zostać sporządzony na urzędowym formularzu, który można otrzymać w siedzibie organu rentowego lub wydrukować wzór umieszczony na stronie internetowej. Do wniosku powinno zostać również załączone zaświadczenie lekarskie stwierdzające niemożność prowadzenia samodzielnej egzystencji przez daną osobę. W dalszej kolejności zwoływana jest komisja lekarska ZUS. Stwierdza ona, czy okoliczności wskazane we wniosku odpowiadają prawdzie. Jeżeli zostanie stwierdzona konieczność przyznania danej osobie zasiłku pielęgnacyjnego, wydawana jest decyzja o stosownej treści. W wypadku przeciwnym emeryt może złożyć odwołanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here